Wat is het voordeel om als zelfstandige via Gig2U te werken?

Je ziet als eerste het aanbod van klussen van jouw werkgever, alvorens het naar externen gaat. Daarnaast zit een groot voordeel in de kosten die je als zelfstandige kent. Per Gig wordt er 15,11% ingehouden voor afhandelingskosten (fee). Deze 15,11% moeten nog af van bedrag dat je ziet staan als je een gig aanneemt. Deze kosten maak je alleen als je werkt.
Als reguliere zelfstandige heb je maandelijkse kosten aan terugkerende premies. Ook liggen de kosten die je maakt als zelfstandige vele malen hoger dan 15,11% van de inkomsten.

Waarom is dit voordelig voor medewerkers als je maar 1 dag per week via GIG2U mag werken?

Het is een voordeel dat je in staat wordt gesteld iets bij te verdienen voor werkzaamheden die anders aan derden (zoals bijvoorbeeld uitzendkrachten) zouden worden gegund en dat je zelf kan kiezen wanneer je wilt werken. Zolang je als opdrachtnemer binnen de fiscale bijverdiengrens van EUR 20.000 blijft, bestaat voor jou bovendien geen BTW-plicht. Let op! Heb je nog andere nevenwerkzaamheden dan moet je deze wel meenemen in die bijverdiengrens.
Ook hoef je nauwelijks administratie te voeren: je hoeft immers alleen jouw verdiende omzet op te geven in je aangifte inkomstenbelasting en nevenwerkzaamheden te melden conform regeling van Witte Kruis.

Waarom biedt Witte Kruis dit aan?

Vanzelfsprekend biedt Witte Kruis openstaande diensten liever aan eigen medewerkers aan dan dat deze diensten worden uitgezet via een uitzendbureau en het uitzendbureau daaraan laten verdienen. Via Gig2U kan dat voor opdrachtnemers op een heel flexibele manier. Ook werkt Witte Kruis liever met bekende en door Witte Kruis opgeleide ambulanceverpleegkundigen- en chauffeurs dan dat er onbekenden via een uitzendbureau worden ingehuurd.

Zijn er nadelen aan het gebruik van Gig2U?

We kunnen er niet veel bedenken maar dit zou je als nadelig kunnen beschouwen:
Je bent afhankelijk van het aanbod dat geplaatst wordt en afhankelijk van het aanbod in de regio. Via een (uitzend)bureau kan je wellicht makkelijker in je eigen regio werken.
En je bouwt als ZZP'er geen pensioen of andere uitkeringsrechten op. Dit doe je uiteraard wel als werknemer bij Witte Kruis.

AANMELDING

Wat moet ik doen om zelfstandige te worden?

Omdat je aan het werk gaat als zelfstandige moet je je inschrijven bij de Kamer van Koophandel in jouw regio. Dat begint online via deze link: https://www.kvk.nl/inschrijven-en-wijzigen/inschrijven-onderneming-eenmanszaak/

Er zijn drie punten belangrijk bij jouw inschrijving:

-         Voor de omschrijving van jouw activiteiten gebruik je SBI code 86925: Ambulancediensten en Centrale posten. Hier geef je tevens aan dat je freelance Ambulancechauffeur of verpleegkundige bent.

-         Het aanvinken van het vakje “Resultaat uit overige werkzaamheden”.

-         Zorg dat je de inschrijving opslaat als pdf.

Deze moet je bij Stap 4 uploaden bij jouw inschrijving voor Gig2U.

 Vervolgens maak je, ook online, een afspraak bij de KvK om te tekenen en je uittreksel van inschrijving op te halen.

Moet je twee inschrijvingen hebben als je meerdere functies hebt?

Voor zowel KvK als voor het platform kan het onder één inschrijving. Je kunt al het werk zien, je weet zelf of je capabel bent om een bepaalde dienst uit te voeren. Dus als je als BLS en ALS chauffeur aan de slag wilt, is één inschrijving voldoende.

Moet ik een zakelijke rekening openen?

Nee dit hoeft niet, het is wel belangrijk dat je rekening op jouw naam staat.
Gig2U vraagt niet naar je identiteitsbewijs, de bank zal dit wel doen maar dit wordt niet gedeeld met Gig2U.

Hoe werkt de registratie als Gigger?

Om je eerste Gig te boeken moet je je eerst inschrijven op het platform. De inschrijving bestaat uit vier stappen die we hieronder toelichten.

Stap 1. Overeenkomsten ondertekenen. Het gaat om twee overeenkomsten:

-         Raamovereenkomst. Dit is de overeenkomst tussen Witte Kruis als opdrachtgever en jou als Gigger. Je ontvangt een door Witte Kruis getekende versie.

-         Overeenkomst Opdracht, Volmacht en Registratie. Dit is de overeenkomst tussen jou en Gig2U waarin je tekent voor het gebruik maken van de diensten van Gig2U. Bij de Overeenkomst zie je ook een polisblad van je verzekering voor arbeidsongeschiktheid, overlijden en bedrijfsaansprakelijkheid.

Beide overeenkomsten onderteken je en ga je bij Stap 4 uploaden bij jouw inschrijving.

Stap 2. Inschrijving Kamer van Koophandel

Zie uitleg hierboven.

Stap 3. Ga naar de belastingdienst.nl en download het formulier Kleine Ondernemers Regeling (KOR)

Hiermee doe je het verzoek aan de Belastingdienst voor vrijstelling van administratieve

verplichtingen, wat betekent dat je geen BTW hoeft af te dragen. Deze ga je bij Stap 4 uploaden bij jouw inschrijving. Let erop dat jouw verzoek tijdig voor de uitvoering van jouw eerste Gig gedaan is.

Stap 4. Inschrijven Gig2U + activatie account

Nu ga je naar https://ambulance.gig2u.nl/nl/asker/register om jouw inschrijving compleet te maken en jouw account te activeren.

In deze stap kan je alle documenten als WORD of PDF uploaden (eerst inscannen, Witte Kruis kan je hier eventueel bij helpen). Voor de volledigheid onderstaand nog een overzicht van alle benodigde documenten:

-         Ondertekende Raamovereenkomst

-         Ondertekende Overeenkomst Opdracht, Volmacht en Registratie

-         PDF van KvK inschrijving

-         KvK uittreksel

-         KOR formulier (Verzoek aan Belastingdienst om vrijstelling van administratieve verplichtingen).

-         Voor- en achterzijde van een geldig ID bewijs

Ook registreer jij je hier voor de betaaldienst van OBP.
Hier wordt eenmalig €7,50 voor in rekening gebracht. Om de betalingen aan jou te kunnen voldoen, doen zij eenmalig een identificatie check. Belangrijk is dat de bankrekening waar zij het geld op storten ook op jouw naam staat.

JE EERSTE GIG

Hoe werkt de boeking van een Gig?

Gig2U is een platform dat faciliteert en doet dus niet aan selectie. Je hebt zelf de regie over waar en wanneer je wilt werken. Hierbij geldt het principe 'wie het eerste komt, wie het eerste maalt'. 

Hoe zit het met de afmelding van een Gig?

Als je onverwachts een Gig niet kan uitvoeren is het belangrijk dat je eerst zelf kijkt of een collega Gigger jou kan vervangen. Mocht dit niet lukken dan moet je de Gig annuleren in jouw online account. Als je de Gig binnen 24 uur van uitvoering annuleert kan de opdrachtgever een bedrag van €200,- in rekening brengen wanneer hij kan aantonen dat er hierdoor “schade” is ontstaan.
Dit geldt ook voor jouw opdrachtgever. Als hij de Gig annuleert binnen 24 uur dan krijg jij in lijn met de gemaakte afspraak betaald alsof je de Gig zou hebben uitgevoerd.

Word ik doorbetaald tijdens ziekte?

Nee. Via Gig2U ben je alleen verzekerd voor invaliditeit. Voor afmelding van een Gig door ziekte dien je vervanging te regelen of de Gig zelf te annuleren in jouw account.

PAY-DAY

Wat houd ik netto over aan een Gig?

Dat is afhankelijk van je inkomstenbelasting. Per Gig worden de kosten voor het gebruik van Gig2U op het Gigtarief ingehouden, de rest van het tarief wordt op je rekening gestort. Deze inkomsten geef je op bij je aangifte IB als resultaat overige werkzaamheden. Tot €68.000,00 betaal je daar een percentage van 37,35% over, daarboven betaal je een percentage van 49,5% (2020). Dit is niet anders dan wanneer je loon ontvangt. De kosten van Gig2U zijn wel lager waardoor jij meer aan jouw inspanning overhoudt.

Hoe zit het met BTW?

Als Gigger kom je aanmerking voor vrijstelling van BTW. Dat heet de KOR (Kleine Ondernemers Regeling). Hiervoor moet je een formulier invullen bij de Belastingdienst. Hiermee doe je het verzoek aan de Belastingdienst voor vrijstelling van administratieve verplichtingen, wat betekent dat je geen BTW hoeft af te dragen. Als voorwaarde moet je in Nederland gevestigd zijn en niet meer dan € 20.000 omzet in een kalenderjaar hebben.

Moeten we rekening houden met meerdere werkgevers?

Nee, je hoeft geen rekening te houden met meerdere werkgevers.  
Voor diensten via Gig2U ben je opdrachtnemer (zelfstandige), Witte Kruis is hierbij opdrachtgever en Gig2U een platform. Je bent voor de diensten die je via Gig2U werkt volledig zelfstandig en schrijft je daarom ook in bij de KvK. Gig2U als platform zorgt voor ondersteuning via het aanbieden van diensten en zorgt ervoor dat de betaling soepel verloopt en zowel jij als de opdrachtgever (Witte Kruis in dit geval) goed verzekerd zijn voor de diensten die je werkt. Gig2U zorgt ook dat de kosten voor verzekering en betaalfaciliteiten met je verrekend worden die onderdeel zijn van de fee van 15,11%.

TARIEVEN

Het tarief wat een uitzendbureau nu vraagt aan Witte Kruis voor een dienst ligt hoger dan het tarief dat door Witte Kruis geboden wordt aan een opdrachtnemer via Gig2U. Waarom is dat?

Een uitzendbureau moet de uitzendmedewerker betalen en wil daarnaast uiteraard ook zelf nog iets verdienen. Zo werkt dat bij de diensten die Witte Kruis via Gig2U aanbiedt niet. Gig2U is geen uitzendbureau, maar slechts een platform waarop Witte Kruis kenbaar maakt welke diensten zij graag nog ingevuld wil zien. Er is gezocht naar een marktconform tarief.  

Wat is het verdienmodel voor Gig2U?

Zowel Gigger als opdrachtgever betalen afhandelingskosten (fee) per Gig die in het percentage van 15,11% zit.

Hoe is de opbouw van de gebruikerskosten (fee) per Gig?

De kosten per Gig bedragen 15,11%. Dit is als volgt opgebouwd:

-         10,26% Gig2U (5,13% door opdrachtgever en 5,13% door Gigger).

-         Verzekering 1,05%

-         Clearing Service Provider 3,8%.

Is het uurloon dat getoond wordt nog afhankelijk van je schaal of is dit onderhandelbaar?

De ondergrens van het uurtarief is gebaseerd op het gemiddelde tarief voor een chauffeur of verpleegkundige. Dat heeft niks met je ervaring of huidige schaal te maken. Dit tarief is marktconform. Wel komt er boven op het genoemde uurloon, een reiskostenvergoeding en een eventuele vergoeding voor bijzondere dagen. Als je een gig wilt accepteren zie je een bedrag staan. In dit bedrag zijn eventuele extra vergoedingen meegenomen. Je dient hier nog wel de 15,11% afhandelingskosten over af te dragen.

Is er een mogelijkheid om eventueel overwerk in te dienen?

De gig is gebaseerd op een vast tarief. Als er sprake is van uitloop, verandert er niks aan het bedrag waar je eerder voor getekend hebt. Dit hoort bij de risico’s van het werken als zelfstandige. Wel heeft Witte Kruis in dit bedrag rekening gehouden met een uur uitloop. Indien je een 8-uurs dienst invult, krijg je voor 9 uur betaald.

REISKOSTEN

Krijg ik reiskostenvergoeding?

Ja. In het totaalbedrag dat je ziet is de reiskostenvergoeding verwerkt. Het genoemde uurtarief is een ondergrens. Hier bovenop komt een reiskostenvergoeding en eventueel een vergoeding voor het invullen van een bijzondere dienst.

Hoe wordt er in de reiskostenvergoeding rekening gehouden met mijn woonplaats?

Dit wordt niet gedaan. Je moet op basis van het tarief dat bij de gig vermeld staat bepalen of het voor jou aantrekkelijk is.

VERZEKERING

Wat zit er precies in de verzekering?

De uitgebreide polis kun je inzien in het informatiepakket.

Wat als je al een verzekering hebt via een bestaande ZZP constructie?

De verzekering kan niet uitgezet worden. Deze blijft dus bestaan ook al heb je zelf al elders een soortgelijke verzekering afgesloten als opdrachtnemer.

REGIO’S

In welke regio's kan ik werken?

Op dit momenten kun je diensten invullen in de regio’s Zeeland en Haaglanden. 

Kan ik, als ik werkzaam ben in Zeeland, ook een dienst in Zeeland invullen?

Nee, het is alleen mogelijk een dienst in te vullen vanuit een andere regio.

Is het mogelijk gebruik te maken van het vakantiehuisje in Zeeland i.c.m. Gig2U?

Dit is mogelijk. Uiteraard met de voorwaarde dat het vakantiehuis beschikbaar is. Indien je gebruik maakt van het vakantiehuis in Zeeland komt er apart €89,- aan schoonmaakkosten bij, ongeacht het aantal diensten dat je werkt. Deze kosten zijn voor rekening van de Gigger. Om dit te regelen moet je zelf contact opnemen met Alex Schrier via telefoonnummer 0638687208. Dit telefoonnummer is bereikbaar op werkdagen van 10u-12u en 14u-16u. 
Op voorhand worden geen toezeggingen gedaan, we vragen je alleen contact op te nemen wanneer je daadwerkelijk een GIG in Zeeland zal doen.

UPDATE: Tot september zit het vakantiehuis vol.

ROOSTERZAKEN

Je bent als werknemer gebonden aan ATW, hoe werkt dit bij Gig2U?

Je dient je als opdrachtnemer aan de ATW te houden, en als ACH ook aan de RTW. Je bent hier zelf verantwoordelijk voor.

Worden de diensten die je via Gig2U werkt in het rooster gezet of moet je dit zelf doen?

Je moet dit opgeven als nevenwerkzaamheden in InPlanning, zodat je geen ATW overschrijvingen krijgt. Je komt dan in het rooster te staan. Zie hiervoor de gewone regeling nevenwerkzaamheden.

OVERIGE VRAGEN

Als je nevenwerkzaamheden al bekend zijn bij je leidinggevende, moet je dit dan nogmaals aangeven?

Ja, eerst meld je in het algemeen wat je nevenwerkzaamheden zijn, dit doe je jaarlijks. Per maand meld je wat je hebt gedaan aan nevenwerkzaamheden.

Geldt Gig2U ook voor werken op de mediumcare en low care?

Er wordt op dit moment gestart met het invullen van ALS-diensten, in de toekomst kan de mediumcare en lowcare ook meegenomen worden. Het tarief voor MC/BLS medewerkers moet op dit moment nog vastgesteld worden.